Vi hjälper dig att söka assistans

Har du, en anhörig eller någon du känner en funktionsnedsättning? Att få personlig assistans kan vara livsviktigt och avgörande för att kunna leva ett aktivt och värdigt liv. Oavsett om det handlar om ett medfött funktionshinder, en skada eller sjukdom så kan vi hjälpa till.

Många tycker att det är svårt att ta reda på hur det fungerar att söka personlig assistans. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi snabbt ta reda på vilka möjligheter du har att få personlig assistans och hjälpa dig med ansökan.

Vad säger lagen?

Vem kan få personlig assistans?

Den som har ett omfattande och varaktigt funktionshinder kan söka personlig assistans eller assistansersättning. Det finns ingen nedre åldersgräns, så även små barn kan få assistans, men du måste söka insatsen innan du fyller 65 år.

Kommunen eller Försäkringskassan?

Om ditt grundläggande hjälpbehov är mindre än tjugo timmar per vecka är det kommunen som fattar ett beslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om det grundläggande behovet är över tjugo timmar per vecka är det Försäkringskassan som beslutar enligt Socialförsäkringsbalken; 51 kap.

Så går vi till väga

Utredning

Innan det är dags att skicka in en ansökan om personlig assistans måste vi tillsammans bedöma ditt individuella hjälpbehov. Det är först och främst två saker vi behöver veta:

  1. Är ditt funktionshinder av sådan art och omfattning att du kan ha rätt till insats enligt LSS?
  2. Hur mycket tid kräver dina respektive hjälpbehov?

Dessa bedömningar görs ofta utifrån hur domstolarna har avgjort tidigare ärenden; så kallade vägledande och prejudicerande fall.

Ansökan

När vi vet arten och graden av din funktionsnedsättning, och hur mycket tid du behöver assistans, kan vi gå vidare med en ansökan. Det innebär att vi går igenom din funktionsnedsättning och vad som krävs för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Vi lämnar sedan in en ansökan till kommunen och/eller Försäkringskassan. Därefter gör myndigheterna en liknande genomgång av dina hjälpbehov.

Med från start till mål

Du kan vara säker på att ditt ärende hanteras korrekt, med all juridisk kompetens och erfarenhet som finns att tillgå, när du har oss vid din sida. Vi kommer att vara med dig hela vägen, från första kontakt till färdigt beslut. Sedan startar vi upp din personliga assistans tillsammans.

sv_SE